Shubi - Stichting voor het Dove Kind in Tanzania.

Shubi

Wat doen wij?

Stichting Shubi besteed haar inzet van vrijwilligers en geld aan scholing en materiaalvoorzieningen. Scholing wordt gegeven op Patandi Teachers' College, het enige instituut waar leerkrachten worden opgeleid om les te geven in het dovenonderwijs. Ook leerkrachten uit units voor doven in die omgeving worden geschoold. In het verleden is ook les gegeven aan teams van 1 school of juist aan een grote groep leerkrachten van verschillende scholen in het land. Er wordt gebruik gemaakt van het principe train-de trainer, waardoor steeds meer Tanzanianen hun collega's kunnen scholen.

De scholing wordt gegeven in de vorm van trainingen van 2-3 weken. Het team bestaat uit Tanzaniaanse en Nederlandse tutoren. Zij zijn in hun dagelijks leven bijvoorbeeld leerkracht, logopedist, audioloog, gedragskundige of technicus. Shubi zorgt voor energie via windmolens en zonnepanelen. Er zijn oplaadunits voor hoortoestelbatterijen aangelegd. Er is meetapparatuur neergezet voor het uitvoeren van gehooronderzoek. Hoortoestellen zijn gekocht of zelfs geassembleerd (in elkaar gezet), materialen om oorstukjes te maken zijn geleverd. Er zijn werkboeken gemaakt en boeken gekocht. Er is regelmatig overleg met het ministerie van onderwijs en cultuur, sectie speciaal onderwijs, om informatie uit te wisselen over vraag en aanbod. En uiteraard wordt een training voorbereid in overleg met de instelling waar de training plaatsvindt.

In maart 2007 zijn lange termijn afspraken gemaakt door het bestuur van Stichting Shubi samen met het Tanzaniaanse Department of Special Education (MOEC, Tanzania) en het Patandi Teachers' College om tussen 2007 en 2009 een cursus van 14 dagen kan aanbieden aan de docenten. Binnen dit programma zijn in de afgelopen jaren een aantal projecten afgerond. In 2010 wordt dit programma voortgezet.

Meerjarenafspraken 2007-2009 (PDF)

Patandi Assessment Centre Stichting Shubi ondersteunt Patandi Teachers' College bij het opzetten van een Assessment Center voor het zo vroeg mogelijk onderkennen van kinderen met gehoorproblemen op basis van vragen van Patandi. Dit is een foto van het nieuwe in aanbouw zijnde Patandi Assesment Center. Het gebouw is ongeveer 15 meter lang en 7 meter breed. De Sound proof room is ongeveer 3 bij 2,5 meter en heeft een raam aan de buiten zijde en de Earmould/ hearing aid Maintenance is ongeveer 3 bij 3 meter en heeft een raam en een deur aan de buitenzijde. De ruwbouw is gereed, het wachten is nu op geld van het ministerie om de afbouw te voltooien. Het raam in de audiometry room wordt dubbel glas en zoveel mogelijk sound proof gemaakt


Bezoek Patandi Teachers College oktober 2012

Tijd: 14-21 oktober 2012

Aantal studenten: niet van toepassing

Programma: Patandi Teachers' College

Evaluatie (PDF)


Patandi Teachers College Januari-Februari 2011

Tijd: 4 weken in januari en februari

Aantal studenten:

Programma: Patandi Teachers' College

Planning (PDF)


Patandi Teachers College oktober 2010

Tijd: oktober

Aantal studenten:

Programma: Patandi Teachers' College

Evaluatie (PDF)

Evaluatie door de deelnemers (PDF)


Project Voortzetting activiteiten in 2010

Tijd: 6 weken in februari en maart

Aantal studenten:

Programma: Patandi Teachers' College

Planning (PDF)

Evaluatie (PDF)


Project Training in 2009

Tijd: 2 weken in oktober

Aantal studenten: 40

Programma: Patandi Teachers' College

Evaluatie (PDF)


Project Training in 2008

Tijd: oktober

Aantal studenten: 40 studenten, 2 docenten, 1 tutor

Programma: Patandi Teachers' College

Evaluatie (PDF)


Project Training in 2007

Tijd: 2 weken in oktober

Aantal studenten:

Programma: Patandi Teachers' College

Evaluatie (PDF)


© Stichting Shubi